Utbildning

1-2-3-dagarspaket anpassade för ditt företag


Interkulturell kommunikation internt: Att kommunicera på en internationell arbetsplats

Nationella kulturer och organisationskulturer. Att leda en multikulturell grupp. Att lyckas ta till vara på styrkan i ett team med hög diversity (nationellt, kön, utbildning)


Interkulturell kommunikation externt: Ditt företag i den globala världen

Om samarbeten över nationsgränserna. Hur kommunicerar vi bättre mellan olika länder? Att undvika riskerna och ta tillvara på möjligheterna.


Sverige och Italien: Fruktbar kombination eller Kulturkrock?
Om samarbeten mellan Sverige och Italien: Hinder och möjligheter. Vilka är skillnaderna i våra kulturer. Hur förstår vi varandra och hur samarbetar vi bättre. Så förbereder du dig för ett samarbete med Italien.


Kulturlandet Italien
Historia, Samhällsliv, Konst, Litteratur, Musik, Film, Mat


For Expats:

Adapting to the New Culture: awareness and communication
We look at the etiquette and communications of the new culture, but more importantly, we increase awareness of our own culture and bring you to reach the new one with ease and simplicity.

Introspection: only by becoming aware of your own culture can you fully understand the dynamics of a new culture and how your behavior can adapt in a new cultural environment.

Copyright © Intercultures 2012 Karin Dahl - info@intercultures.it
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center