Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation handlar om hur vi kan förstå varandra över kulturgränserna. Då affärskulturer avspeglar nationella särdrag uppstår ibland hinder vid internationella möten och förhandlingar. Genom att förstå andra kulturer, och även vad som utmärker den egna, kan våra kunder kommunicera mer effektivt, uppnå bättre resultat och stärka sin konkurrenskraft.

Genom att överbrygga det kulturella, språkliga och geografiska avståndet är Intercultures en bro mellan Sverige och Italien.

Det världsledande managementföretaget Accenture har i sin studie ”The Phoenix Report” påvisat att företag som satsar på interkulturell kompetens ökar sin effektivitet och därmed lönsamhet med 30 %.

Företag som satsar på interkulturell kompetens ökar sin effektivitet och därmed lönsamhet med 30 % (The Phoenix Report, Accenture). Påvisar det världsledande managementföretaget Accenture har i sin studie ”The Phoenix Report” påvisat.

Copyright © Intercultures 2012 Karin Dahl - info@intercultures.it
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center